Newsletter

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji odnośnie naszych nowości, promocji prosimy o zapisanie się do newslettera
kanalizacja zewnętrzna
Kanalizacja zewnętrzna
z rur PVC-U (spieniane, lite) to najszerzej stosowany i uznany, kompletny system zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej do bezciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych oraz przemysłowych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków. W skład systemu wchodzą rury i kształtki PVC-U, adaptery przejściowe na inne systemy oraz studzienki kanalizacyjne (do rur karbowanych i gładkich).
W swojej ofercie posiadamy również:
  • rury kanalizacji zewnętrznej K2-Kan - są rurami o ściance profilowanej. Rura powstaje w wyniku połączenia ze sobą współbieżnie wytłaczanych dwóch rur: zewnętrznej - pofalowanej i wewnętrznej - gładkiej. Obie rury połączone są ze sobą molekularnie tworząc jednorodną konstrukcję. Rury o takiej strukturze nazywane są rurami o podwójnej ściance (ang. Double Wall Pipes - DWP). Dzięki takiej właśnie konstrukcji ścianki, przy niewielkiej wadze rury można zapewnić jej dużą sztywność obwodową. Rury systemu K2 - Kan produkowane są w klasie sztywności obwodowej 8 kPa, co odpowiada rurom typu ciężkiego.
  • rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP - charakteryzują się dużą odpornością chemiczną, wytrzymałością na wysokie i niskie temperatury, jak również wysoką udarnością oraz odpornością na ścieranie.
  • system drenarski - służy do odwadniania wszelkich terenów, począwszy od działki wokół budynku, aż do obszarów takich jak pola uprawne, łąki, parki, czy boiska sportowe.